Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


COVID 19

Tájékoztatás az óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi szabályokról

- A koronavírus járvány terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a

megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó tartózkodhat. Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a szülőt, és a megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A beteg, orrfolyós, köhögős gyermeket hazaküldjük, visszaérkezése csak gyógyultan, és orvosi igazolással lehetséges. A szülő köteles az óvodát értesíteni, amennyiben a gyermekénél, vagy a vele egy

háztartásban élőnél koronavírus gyanú, igazolt fertőzés van.

• Az intézményben kiemelt figyelmet fordítunk a személyi higiéné betartatására,

melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Kérjük, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.

Óvodába érkezéskor a bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata kötelező! A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során egy fő kísérő segítheti az öltözködést. A szülők lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, az

intézmény területén és törekedjenek a védőtávolság betartására. . Az óvodában a kísérő számára maszk viselése kötelező, erre szükség esetén

figyelmeztetjük őket. Csoportszobában kizárólag a gyermekek és az óvoda dolgozói tartózkodhatnak, szülőknek és illetékteleneknek belépni nem lehet.

Gyermekeknek a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

Az óvodapedagógusok a gyermekek fogadáskor és távozásakor viseljenek maszkot.

Az étkezések során a tálalószemélyzetnek maszk és kesztyű viselése kötelező.

Az étkezési díjak befizetése elsősorban banki átutalással történjen. . Az irodában történő ügyintézés előzetes időpont egyeztetés alapján történhet, a

résztvevőknek kötelező a maszk használata! . Ünnepek, közös programok szervezése csak az udvaron történhet.

Szülői értekezletet online vagy a járványügyi előírásoknak megfelelően lehet tartani (röviden, lényegre törően, az udvaron egymástól 1,5 m védőtávolság betartásával). A délutáni fakultatív programok ellenkező utasításig, az eddigi órarend szerint, a szülői igények felmérését követően októbertől indulhatnak.

Az óvoda alkalmazottjai kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniás szabályok betartására a járványügyi kockázat csökkentése érdekében.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét, együttműködésüket köszönöm!

 

A jelenlegi járványhelyzet ellenére egyelőre szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen az óvodánkban nem volt szükség karanténra, csoportbezárásra.

 

Annak érdekében, hogy ez továbbra is így maradjon sajnos a programjainkat továbbra is zárt körben tartjuk meg.

 

Napról napra nő a felelősségünk egymásért, ezért van néhány olyan kérésünk, mely hozzájárul az óvodában bent tartózkodók egészségének védelméhez.

 

 • Kérjük mindazokat, ahol valamelyik családtag tesztelésre vár, hogy a negatív teszt megérkezéséig tartsák otthon gyermekeiket. Szoros kontaktként ők is hordozhatják a vírust akár tünetmentesen is. (Pozitív teszt esetén konzultáljanak a gyermekorvossal, és annak megfelelően járjanak el!)
 • Jelen helyzetben, aki nem kívánja gyermekét óvodába hozni, ezt egy írásos kérelemmel jelezze az intézmény vezetője felé. Ebben az esetben a gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük.
 • Megköszönjük mindazok segítségét, akik meg tudják oldani az elkövetkező hetekben, hogy ebéd után gyermeküket haza vigyék, így a gyermekek ágyait nagyobb távolságra tudjuk letenni egymástól!!! 

 

Fel kell készülnünk arra, hogy dolgozóink között is megjelenhet a vírus.

 

Bár továbbra is igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az óvoda működni tudjon, nincs a kezünkben a biztos megoldás. 

Kiemelt figyelmet fordítunk fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek, valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére.

 

Tudjuk, hogy a hetek, hónapok múlásával egyre nagyobb kihívást jelent a szabályok betartása, egyre többször úgy érezzük, hogy elfogadó- és tűrőképességünk határához értünk.

 

Ezért fokozottan kérjük Önöket, hogy az eddigi szabályok betartására fektessenek nagyobb hangsúlyt, pl. a gyermekek csak egy szülővel érkezzenek, és minél kevesebb időt töltsenek az öltözőkben, intézmény területén……

 

Amennyiben meglévő szabályaink betartása nehézségekbe ütközik, úgy a továbbiakban szigorított intézkedéseket kell bevezetnünk, pl. zsilipes beléptetés……

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében!

Budapest, 2020. november 12.

Stefán Mariann

Intézményvezető

 

Tisztelt Szülők!

 

Úgy tapasztaljuk, hogy a járvány egyre intenzívebben terjed az országban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az óvoda falain kívül tartsuk a betegséget.

Ezért úgy, ahogyan a gyermekek esetében, a dolgozók is csak teljesen egészséges állapotban tartózkodhatnak az óvodában. Az őszi, nyirkos időben általában gyakrabban fordulnak elő a felnőttek között is felső légúti megbetegedések. Ilyen tünetekkel most biztosan nem dolgozhatnak munkatársaink. A gyermekek szakszerű ellátása érdekében helyettesítésükről minden esetben gondoskodunk. A tüneteket mutató dolgozó pedig haladéktalanul felkeresi háziorvosát, aki meghatározza a további teendőket, meghozza a szükséges döntéseket.

Amennyiben bármely óvodásunknál vagy munkatársunknál orvos által felmerül a koronavírus betegség gyanúja vagy igazolttá válik a betegség, a járványügyi protokoll előírásai szerint járunk el. Ebben az esetben a hatósági eljárás megindításával egy időben mindenkit, akit a megfertőződés veszélye érinthet, azonnal értesítünk.

Ezt egy nagyon alapos, mindenre és mindenkire kiterjedő kontaktkutatás előz meg. Biztosíthatok mindenkit, hogy ezt nagyon alaposan végezzük, így aki bármely csekély mértékben is, de érintett lehet, azonnali értesítést kap. A biztonságra törekedve a határokat sokkal feszesebben húzom meg, a döntéseimet inkább szigorúbban hozom meg, a népegészségüggyel pedig folyamatosan egyeztetek. A járványügyi előírásokat pontosan betartva végezzük a szükséges további teendőket.

A személyiségi jogokat tiszteletben tartva senki egészségi állapotáról nem áll módunkban felvilágosítást adni.

Annak érdekében, hogy a betegséget távol tartsuk, nagyon szigorú szabályok között éljük a mindennapokat és igyekszünk minden körülmények között helyt állni. Ez az intézményi járványügyi intézkedési tervben, pontosan szabályozott.

 

Ezúton köszönöm Önöknek a segítő együttműködést!

 

Továbbra is kérem, amennyiben a gyermek vagy a vele egy háztartásban élő személy koronavírus fertőzötté válik, haladéktalanul értesítsenek!

 

Mindenkinek jó egészséget kívánok!”

 

Üdvözlettel:

 

Budapest, 2020. november 12.

 

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

GYERMEKSZIGET Montessori óvoda ÉS MOSOLYGÓ TAGÓVODA

 

 A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

A protokoll létrehozása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum alapján (továbbiakban Ajánlás) készült. Bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítás ellenőrzése.

a 215/2020. (V. 20.) és a 431/2020. (IX.18) Kormányrendelet alapján

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 22/2013.(III.29.)

 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

Az intézményben a nevelési év megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást kell végezni. Az intézmény vezetője ellenőrzi a takarításokvégrehajtását.

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az intézményekben működtetett nagycsoportosok úszásprogramja és minden térítéses délutáni foglalkozás szünetel.

 

EGÉSZSÉGES GYERMEK ÉS DOLGOZÓ   

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó mehet.

Amennyiben betegségre utaló tüneteket észlelünk a gyermeken az óvodában, azonnal értesítjük a szülőket, akiknek kötelességük haladéktalanul hazavinni és felvenni a kapcsolatot a házi gyermekorvossal. A szülő érkezéséig a gyermeket elkülönítjük. Az őt felügyelő dolgozó köteles maszkot és kesztyűt viselni. Amennyiben a gyermek krónikus betegség (pl. asztma, allergia) miatt köhög, tüsszög, orvosi igazolással köteles a szülő ezt alátámasztani! A betegség után a gyermek csak orvosi igazolással fogadható vissza a közösségbe.

Amennyiben a dolgozó saját magán betegségre utaló jeleket észlel, távol kell maradnia a munkától / haladéktalanul haza kell mennie, és felvenni a kapcsolatot a háziorvossal. Távolmaradását azonnal jeleznie kell a munkáltató felé. Amennyiben koronavírus teszt elvégzését rendeli el az orvos, a teszt eredményéről köteles tájékoztatni a munkáltatót.

A betegség intézményi előfordulása: Az intézménybe járó gyermek vagy dolgozó pozitív teszt eredménye esetén az intézményvezető köteles haladéktalanul jelenti az esetet a fenntartó felé a további intézkedések elrendelése céljából.

 

SZEMÉLYI HIGIÉNÉ

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek és a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés. Ennek érdekében a szülők figyelmét fel kell hívni arra, hogy gyermeküknek tanítsák meg és gyakoroltassák a helyes kézmosást. Óvodába érkezéskor a gyermekek számára a kézmosás kötelező. 

A szülők feladata továbbá, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet. (Papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.) Az óvodai dolgozók fokozottan ügyeljenek arra, hogy naponta több alkalommal különböző tevékenységek, foglalkozások, étkezések előtt és után minden gyermek alaposan mosson kezet, valamint hogy a köhögési etikettet betartsák.

Intézményünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. A szülőknek az óvoda mosdójába belépni szigorúan tilos!

 

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A gyermekeknek megtanítjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

A fogmosást a járványügyi helyzet miatt időszakosan nem alkalmazzuk.

Az óvodába járó gyermekek -korosztályi sajátosságaik miatt- a fertőtlenítőket KIZÁRÓLAG felnőtt felügyelete mellett használhatják!

A gyermekek a mosdóban saját, jellel ellátott törölközőt illetve papírtörlőt használnak, melyeket szükség szerint cserélünk. Az ágyneműt vasaltan, heti rendszerességgel mossuk.

Amennyiben szükséges, alvótársnak egy dolog hozható be, lehetőség szerint mindennap ugyanaz.  Annak tisztántartása a szülő felelőssége és kötelessége! Egyéb tárgyi eszköz, játék nem hozható be az óvodába!

Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően a gyermekeknél szappanos kézmosással biztosítjuk a személyes tisztaságot. Amennyiben van rá lehetőség, érintésmentes szappanadagoló használata javasolt.

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek az asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC-lehúzók stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású (klóros lemosószerrel) tisztítószerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

A helyiségek ablakát nyitva tartjuk, naponta többször intenzíven átszellőztetjük.

Az óvodában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük, az udvari eszközöknél és a homokozónál a napsütés fertőtlenítő hatását is kihasználjuk.

Légkondicionáló berendezések használatát mellőzzük, fertőtlenítjük. A berendezéseket bekapcsolni csak akkor lehet, amikor a gyermekek máshol tartózkodnak.

 

TÁVOLSÁG TARTÁS

Érkezés az óvodába:

A szülők érkezéskor a bejáratnál elhelyezett adagoló segítségével fertőtlenítsék a kezüket, valamint az épületben tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek szájmaszkot (orrot, szájat takaró)!

A kontaktusok csökkentése egy gyermeket egy szülő kísérhet az óvodába, zsiliprendszert használva, a folyosón csoportonként 2 szülő tartózkodhat. Ennek betartását a kijelölt óvodai dolgozó felügyeli.

Az öltözőben a szülők a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság betartására (1,5 m).

Az óvoda főbejáratánál az óvoda dolgozója megméri a gyermek hőmérsékletét, az országos tisztifőorvos által meghatározott hőmérsékleti limit: 37,8°C.

 

 

MASZK VISELÉS

Gyermekeknek a maszkhasználat nem kötelező. A maszk használata saját csoportszobában a gyerekek között nem kötelező, csak ajánlott.

A dolgozókra az alábbi szabályok vonatkoznak: a konyhai feladatot ellátó dolgozóknak kötelező a maszk folyamatos viselése, a csoportszobában a felnőttek az étkeztetéseket csak maszkban és gumikesztyűben  végezhetik. A közösségi terekben minden dolgozó számára kötelező a maszk viselése.

 

SZELLŐZTETÉS, SZABAD LEVEGŐN TARTÓZKODÁS

Amennyiben az időjárás engedi, a foglalkozások többségét az udvaron tartsuk.  Amennyit csak lehet, az udvaron tartózkodunk, délelőtt, délután. Ehhez kérünk megfelelő öltözék biztosítását, annak cseréjét.

Ügyelünk a csoportszobák és helységek fokozott és folyamatos szellőztetésére.

 

FOKOZOTT FERTŐTLENÍTÉS      

Fokozottan ügyelünk az intézmény területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítsunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.   

A gyermekek által használt játékokat rendszeresen, gyakran fertőtlenítsük. Az alvós játékokat használaton kívül a gyermekek saját szekrényükben tárolják. Egyéb játékot ne hozzanak!

A csoportszobában a párnákat, textil játékokat csak minimális mennyiségben használjuk, hetente mossuk!

A törölközőket heti több alkalommal itt az óvodában mossuk, az ágynemű huzatokat hetente mosásra haza adjuk. (A részletes takarítási szabályokat a Járványügyi takarítási szabályzat tartalmazza.)

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Fokozottan ügyeljünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítsunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására.

A naposi rendszer alkalmazását járványügyi és pedagógiai szempontok ismeretének függvényében saját hatáskörben döntünk.

Különösen ügyelünk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatására, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolására. A járvány ideje alatt az  önkiszolgálást mellőzzük, az edényeket és az ételeket az óvodai dolgozók kézfertőtlenítés után,  maszkban és gumikesztyűben szolgálják fel a gyermekek számára.

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az ételek előkészítésénél, tálalásnál maszk, gumikesztyű viselés kötelező! Mosogatógépeink mosási hőmérséklete 90 Celsius fok, melyet minden mosogatásnál ellenőrizni kell.

 

 

A GYERMEKEK HIÁNYZÁSÁNAK KEZELÉSE

Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az óvodaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű, maszk használata kötelező. A tüneteket mutató személy távozása után az ellátó személynek kötelező az arc-, kéz, kar, illetve a helyiség fertőtlenítése.

Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. Amennyiben a fertőzés beigazolódik, azonnali jelentési kötelezettség van a Polgármester és a Jegyző felé elektronikus és telefonos értesítéssel covidjelentes@obuda.hu e-mail címen.

A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, a szakorvos írásbeli javaslata alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

A munkarend átalakítás érdekében intézményünk saját protokollt dolgoz ki az Oktatási Hivatal honlapján közzétett módszertani ajánlások alapján.

Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a csoporton kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézményjelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a csoporton kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet - a szülők támogatása érdekében - az érintett, ill. kijelölt  intézményben meg kell szervezni. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

KOMMUNIKÁCIÓ

Hiteles forrásokból tájékozódunk, és ennek fontosságára felhívjuk az óvodai közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu, www.nnk.gov.hu oldalak felületein kell követni.

Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre (vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a bejelentéseket a köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg. Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók segítenek.

Kiemelten fontosnak és követendőnek tartjuk a személyes kontaktok számának csökkentését, ezért az online kommunikáció használatát erősítjük. Kollégáink a szülőket a megszokott elektronikus csatornákon (hivatalos facebook-oldal, saját és hivatalos levelezőlisták), faliújságon keresztül tájékoztatják. A szülők szintén a hivatalos levelezési címeken kérhetnek tájékoztatást, kezdeményezhetik ügyeik intézését.

A gyermekek étkezésének megrendelése szeptember óta a szülők feladata, a KSZKI rendszerén keresztül. (korábban tájékoztatást küldtünk) Az irodában történő ügyintézés előzetes időpont egyeztetés alapján történhet, a résztvevőknek kötelező a maszk használata!

Fenti szabályok betartása minden dolgozóra és szülőre nézve kötelező érvényű!

Jelen intézkedési terv visszavonásig érvényes.

Budapest, 2020. október 1.

 

                                                Stefán Mariann                                         Bencsik Lászlóné

                                               Intézményvezető                                            Testületi tag

 

 

JÁRVÁNYÜGYI TAKARÍTÁSI REND

Érvényes 2020. június 2-től visszavonásig

Az óvodák újranyitásáról szóló 215/2020, (V.20.) Kormányrendelet alapján.

 

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében

 

 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a környező forgalom függvényében.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény területének tisztaságára, a 2 óránkénti fertőtlenítő takarítás elvégzésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (pl. ajtókilincsek, korlátok, kapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
 • A felnőttek által használt mosdók 2 óránkénti fertőtlenítése vírusölő szerrel történjen.
 • A felületek fertőtlenítésére alkoholbázisú gyorsfertőtlenítők, illetve fertőtlenítő kendők használata, míg a klórálló burkolattal ellátott helységek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények használhatók.
 • A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell használni!
 • A textíliák fertőtlenítő gépi mosása magas hőfokon történjen!
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 • Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésre. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének megőrzésére!
 • Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása.
 • Az ágyneműk minden pénteken fertőtlenítő mosásra kerülnek az intézményben.
 • Az intézményben  a felületfertőtlenítésre a gőztisztítót  használunk.
 • Az öltözőszekrények hetente egyszeri fertőtlenítőszeres alapos lemosása – péntek délután, vagy hétfőn reggel – szükséges.
 • A csoportszobai játékokat minden második héten fertőtleníteni szükséges.
 • A gyermekek által használt udvari játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.

 

 

Tisztelt Szülők!

Az intézménybe lépés szabályai a Covid19 járvány megelőzése érdekében 2020. szeptember 1-től:

 

1) Az épületbe csak egészséges személy léphet be. Betegség esetén a szülőt értesítjük, gyermeket felnőtt felügyelete mellett - elkülönítjük.

2) A kézfertőtlenítés és a maszkhasználat a felnőttek (14 év felett) számára kötelező! Gyermekek számára érkezéskor az alapos kézmosás kötelező!

3) Belépéskor a belépők hőmérsékletét mérhetjük (gyerekek, szülők, dolgozók).

4) A gyermeket csak egy hozzátartozó kísérje be és vigye el az óvodából.

5) A szülő az öltözőt rövid időn belül hagyja el. Lehetőség szerint csoportonként maximum 2 fő tartózkodjon.

6) A csoportszobába a gyerekek csak benti ruhában és váltócipőben léphetnek.

7) Az „alvós tárgyat” tisztán fertőtlenítve hozhatják az óvodába, tárolása külön történik.

8) A gyermekek ruházatát a polcokon egymástól elkülönítve tárolják.

9) Az óvoda épületébe az udvarról főbejáraton lehet bemenni. (hosszú folyosó zárva lesz).

10) Folyosókon való tartózkodást kerüljék! Öltözőkbe utcai cipővel belépni tilos!

11) Kérjük, hogy az óvoda teljes területén tartsák a másfél-két méteres távolságot, és rövid időn belül hagyják el az intézmény területét.

12) Lehetőség szerint online intézzék az óvodai ügyeiket. Figyeljék kommunikációs oldalainkat.

 

 

                                                               Köszönjük!